Четвъртък, Март 04, 2021

Актуални Новини

 • 3-ти март
  ЧЕСТИТА СВОБОДА      
 • Отворено писмо
  Отворено писмо   Уважаеми жители на с. Пасарел, Уважаеми дами и господа, ОТВОРЕНО ПИСМО Във връзка с излязла статия в сайта „lupa.bg„ Рокери купиха линейка на с. Долни Пасарел“ , в последствие и в други сайтове и множество коментари в социалните мрежи, Ви уведомявам, че ИНФОРМАЦИЯТА НЕ Е ВЯРНА! Закупената и представена…
 • Нов гробищен парк - с. Пасарел
  Нов гробищен парк - с. Пасарел   ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ 1 - "За гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП" /нов/  - кв. 65 /нов/ - с. Пасарел, район Панчарево   ДВ бр. 90/15.11.2019 г.  /стр. 144/ 19. – Столичната община на основание чл. 129, ал.…
 • ПРОЕКТ ВАКАНЦИЯ 2019 - 14.09.2019 г.
 • ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО
 • Проект за ПУП "За озеленяване и църква" - Нов гробищен парк
  Проект за ПУП "За озеленяване и църква" - Нов гробищен парк СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   РЕШЕНИЕ   №539 на Столичния общински съвет от 25.07.2019 година За проект за ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ 1-„за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП" (нов) от кв. 65 (нов), нова улица от о.т.68 до о.т.68ж, изменение на…

Search