Понеделник, Април 19, 2021

Актуални Новини

 • Избори за народни представители за Народно събрание - 04.04.2021 г.
  Избори за народни представители за Народно събрание - 04.04.2021 г.   ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 04.04.2021 Г.               на Сайта на Столична община   :      https://www.sofia.bg/en/election     СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ…
 • Подмяна на отоплителни уреди
  Подмяна на отоплителни уреди Информация относно подмяна на отоплителни тела: От 29.03.2021 г. до 12.04.2021 г. в сградата на СО - район "Панчарево" на адрес ул. "Самоковско шосе" № 230, с. Панчарево започва поетапно подписване на индивидуалните договори между Столичната община и одобрените кандидати за смяна на отоплителните уреди само за живущите в селата…
 • Нов гробищен парк - с. Пасарел
  Нов гробищен парк - с. Пасарел   ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ 1 - "За гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП" /нов/  - кв. 65 /нов/ - с. Пасарел, район Панчарево   ДВ бр. 90/15.11.2019 г.  /стр. 144/ 19. – Столичната община на основание чл. 129, ал.…
 • ПРОЕКТ ВАКАНЦИЯ 2019 - 14.09.2019 г.
 • ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО
 • Проект за ПУП "За озеленяване и църква" - Нов гробищен парк
  Проект за ПУП "За озеленяване и църква" - Нов гробищен парк СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   РЕШЕНИЕ   №539 на Столичния общински съвет от 25.07.2019 година За проект за ПУП - план за регулация и застрояване за УПИ 1-„за гробищен парк, църква, ритуална зала, сгради за стопанско обслужване и ТП" (нов) от кв. 65 (нов), нова улица от о.т.68 до о.т.68ж, изменение на…

Search