Понеделник, Март 25, 2019

МЕСТНИ ПИТЕЙНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ

Оценете тази статия
(0 гласа)

 

Уважаеми съграждани, 

І.       При нови изследвани проби от Столичена регионална здравна инспекция /СРЗИ/ през м. декември 2017 г. от чешми от обществени местни водоизточници резултатите са следните:

 

- Чешма срещу ВЕЦ Пасарел, протокол от изпитването № 1176656-1 /08.12.2017 г., показател "Eшерихия коли" - стойност и допуск на показателя 0/100  cfu/cm³- резултат от изпитването 28/100.

- Чешма при скалата - с. Пасарел - протокол от изпитването № 1176658-1/08.12.2017 г., показател "Колиформи" - стойност и допуск на показателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100.

Чешма „Дарльова” - с. Пасарел /вкл. тази на ул.Кап. П. Войвода”- протокол от изпитването 1176660-1 от 08.12.2017 г. показател „Колиформи - стойност и допуск напоказателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100.

 

Чешма на площада с. Пасарел - протокол от изпитването 1176661-1 от 08.12.2017 г. показател „Колиформи - стойност и допуск напоказателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 10/100.

Чешма при „Стадиона” вкл. чешма от дясната страна на пътя с/у мост на входа на с. Пасарел - протокол от изпитването 1176659-1 от 08.12.2017 г. показател „Колиформи - стойност и допуск напоказателя 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 18/100.

 

ВОДАТАТА ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПЛАНИНСКИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ   Е НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ.

 

До упоменатите водоизточници са поставени табели, указващи, че водата е негодна за пиене.

 

ІІ. Доказана причинна възка между инфекциозни забовявания и влошени качества на водата – НЕ СЕ ДОКАЗВА ТАКАВА.

ІІІ. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нерушения във водоснабдяването – НЯМА.

ІV. Проблеми във връзка с водоснабдяване в региона, за които са необходими намесата и помощта на Министерството на здравеопазването или Националния център по обществено здраве и анализи – НЯМА.

                                                                Данните са от Справка за състоянието на питейната вода за

м. Декември 2017 г. от извършени проби от

Столична регионална здравна инспекция

 

 

Search