Петък, Май 24, 2019

ОБЩОСЕЛСКО СЪБРАНИЕ - 2019

Оценете тази статия
(0 гласа)

 

П О К А Н А

На  14 март 2019 г.  /четвъртък/    от 19.00 ч. 

ще се проведе общоселско събрание

в Народно Читалище Просвета 1929 –с. Долни Пасарел

Дневен ред:

 

1.  Отчет на извършените дейности през 2018 г.

2.  Преглед на извършени дейности през  07.11.2011 г.  -  10.03.2019 г.   

3.  Представяне на проектите и задачите за изпълнение за 2019 година.

4.  Идеи и предложения в благоустрояването на село Пасарел, културни мероприятия и участие  на жителите.

5.  Разни

 

 

Ще присъстват:

г-жа Евгения Алексиева  - Народен представител

г-жа Ваня Тагарева - Общински съветник но СОС

г-н Димитър Сичанов - Кмет на район Панчарево

 

 

                    З А П О В Я Д А Й Т Е!

 

 

Search