Петък, Юли 19, 2024

Библиотека

Оценете тази статия
(2 гласа)

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1929"

БИБЛИОТЕКА

 

На 23 март 1929г. в Долни Пасарел се събират неколцина ентусиасти и основават народното читалище „Просвета". Един от учредителите дава свое помещение за библитека. Със събраните пари от членски внос на новозаписалите се читалищни членове са закупени 50 книги. Освен тях, в библиотеката всеки донася каквито книги има в къщи. В състава на читалищното ръководство всички били с основно бразование, затова читалището организирало курс по ограмотяване. Заниманията водели учителя Михал Николов и свещеника Велко Николов, които били по-образовани. Като лектор бил използван пасарелецът Димитър Вучков, който вече е утвърден авторитетен адвокат в София.

За разцвет на читалищното дело могат да се посочат 50-те години на ХХ век. Библиотеката увеличава своя книжен фонд на 1000. По-късно се отпускат средства за развитието на библиотечното дело. Борис Велинов и Митко Петров закупуват около 2500 книги и ги даряват на читалищната библиотека. Митко Петров дарява свои лични книги (около 150). Борис Велинов е назначен за щатен библиотекар с минимално заплащане, а Митко Петров става неплатен ръководител на театралната дейност към читалището.

От 1967 до 1991г. библиотекар е Стойка Велкова Игнатова. Тя е и художествен ръководител на танцовите състави към читалището и организатор на цялата читалищна дейност.

От 1991г. библиотекар е Росица Младенова Филева. Читалищната библиотека разполага с компютърна конфигурация и интернет. Всеки, който има необходимост от глобална информация може да се възползва от тази възможност. Г-жа Филева оказва компетентна помощ на всеки ученик, поискал повече и по-различна информация за подготовка на учебните си уроци или изготвяне на курсови работи.

Сега библиотеката разполага с около 10 000 книги.

Работно време: от 15,00 – 19,00ч.

Библиотечен годишен абонамент:

- деца и пенсионери – 3,00 лв

- възрастни – 5,00 лв

За контакти: тел. 0884 747 105

Search