Четвъртък, Декември 09, 2021
Екология

Екология

Екология

Екологията е биологична наука, която изучава взаимоотношенията между организмите и техните взаимодействия помежду им в природата. Екологията може да бъде няколко вида: приложна, социална, геохимическа, космическа, физична и математическа; екология,…

Search