Петък, Юли 19, 2024

Сметоизвозване

Оценете тази статия
(1 глас)

ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА ЛЯТНОТО УЛИЧНО ПОЧИСТВАНЕ


Летният период обхваща времето от 01 април до 31 октомври.

1.Механизирано метене на улични платна и площади – може да се извършва и целогодишно, според съответните метеорологични условия, съгласувано с Възложителя. Механизираното метене да се извършва от специализирани автомобили, снабдени с устройство за оросяване на обработваните платна, метене с четка и засмукване на отпадъците.

2.Механизирано метене на тротоари, алеи и други места за обществено ползване - може да се извършва целогодишно, според съответните метеорологични условия, съгласувано с Възложителя. Механизираното метене да се извършва от специализирани автомобили.

3.Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др. - може да се извършва и целогодишно, според съответните метеорологични условия от служители на Изпълнителя, снабдени с подходящ инвентар и облекло. Не се допуска изхвърляне на събраната смет върху шахти и други улични отвори или върху прилежащите тревни площи.

4.Ръчно събиране в чували и извозване на паднали по тротоарите и регулите на уличните платна листа от дървета - извършва се през периода от август до ноември, според метеорологичните условия, и със специализирана техника, която се посочва в офертата.

5.Ръчно почистване на прораснала трева по регулите на уличните платна и фугите на тротоарите - извършва се целогодишно ,според метеорологичните условия, от работници на Изпълнителя, които са снабдени с подходящ инвентар и облекло .

6.Оборка на междублокови пространства, алеи, тротоари, детски площадки и други места за обществено ползване - може да се извършва и целогодишно, според съответните метеорологични условия, от служители на Изпълнителя, които са снабдени с подходящ инвентар, техника и облекло.

7.Механизирано почистване на пътното платно от натрупани отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др. Може да се извършва винаги при необходимост, според съответните метеорологични условия, съгласувано с Възложителя. Обхваща до 0.5 м от една регула (края на пътното платно), за цялата подържана дължина на отсечката от пътното платно.

8.Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др. Тази дейност ще се извършва там, където не е възможно или не е целесъобразно използването на техника. Ще се извършва от работници, снабдени с подходящ инвентар и облекло. Може да се извършва винаги при необходимост, според съответните метеорологични условия, съгласувано с Възложителя. Обхваща до 0.5 м от една регула (края на пътното платно), за цялата подържана дължина на отсечката от пътното платно.

9.Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, подлези, алеи и други места за обществено ползване. Миенето ще се извършва с автоцистерни, снабдени с маркуч за ръчно миене. Ще се извършва всяка година в периода от 01 април до 31 октомври, според съответните метеорологични условия от служители на Изпълнителя, които са снабдени с подходящ инвентар и облекло. По отношение на тази дейност, Изпълнителят следва да осигури за собствена сметка водните ресурси, необходими за извършване на дейността /от водоизточници, сертифицирани за годност на водата/

10.Оросяване на улици, тротоари, площади спирки на МГТ, подлези, алеи и други места за обществено ползване и алеи. Ще се извършва при необходимост върху добре почистени площи с цел охлаждане и освежаване на атмосферата. Следва да се извършва със специализирана техника представена в офертата.

11.Почистване на графити, рекламни и агитационни материали. Извършва се целогодишно с пароструйка, по заявка от Възложителя.

12.Почистване на улични платна след пътно-транспортни произшествия или други аварии /разлив на гориво-смазочни материали или други замърсявания/ Дейността се извършва веднага след получаване на сигнала и своевременно се информира Възложителя.

Почистване на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна. Дейността ще се извършва по график, съгласуван с Възложителя. Изпълнителят следва да поддържа решетките на дъждоприемните шахти чисти от шума, кал, наноси и други отпадъци.

СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Всяка година със заповед на кмета на Столична община се определят границите за сметосъбиране и сметоизвозване. За село Долни Пасарел за 2012г. са както следва:

1. Границите на територията на кметство Долни Пасарел , в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване:

с. Пасарел ул. "Акация"

с. Пасарел ул. "Албена"

с. Пасарел ул. "Ален мак"

с. Пасарел ул. "Белия камък"

с. Пасарел ул. "Божур"

с. Пасарел ул. "Борова гора"

с. Пасарел ул. "ВЕЦ Пасарел"

с. Пасарел ул. "Върба"

с. Пасарел ул. "Гергана"

с. Пасарел ул. "Градина"

с. Пасарел ул. "Детелина"

с. Пасарел ул. "Диляна"

с. Пасарел ул. "Димитър Вучков"

с. Пасарел ул. "Дъбова кория"

с. Пасарел ул. "Дълга поляна"

с. Пасарел ул. "Еделвайс"

с. Пасарел ул. "Здравец"

с. Пасарел ул. "Иглика"

с. Пасарел ул. "Извор"

с. Пасарел ул. "Искър"

с.Пасарел ул. "Кап. Димитър Списаревски" – до централния вход на гробището

с. Пасарел ул. "Кап. Петко Войвода"

с. Пасарел ул. "Люляк"

с. Пасарел ул. "Минзухар"

с. Пасарел ул. "Момин камък"

с. Пасарел ул. "Момина скала"

с. Пасарел ул. "Просвета"

с. Пасарел ул. "Ракита"

с. Пасарел ул. "Роза"

с. Пасарел ул. „Русама"

с. Пасарел ул. „Самоковско шосе" - чешмата , ВЕЦ „Пасарел" и „31 км"

с. Пасарел ул. "Синчец"

с. Пасарел ул. "Теменуга"

с. Пасарел ул. "Трепетлика" – от № 3 до 11 и от № 4 до № 20

с. Пасарел ул. "Урвич"

с. Пасарел ул. "Хвойна"

с. Пасарел ул. "Хризантема"

с. Пасарел ул. "Чайка"

с. Пасарел ул. "Череша"

с. Пасарел ул. "Щъркелови гнезда"

с. Пасарел яз. "Искър" – зад бариерата

2. За имотите, находящи се в границите по т. 1 да се оказват услугите по:

- сметосъбиране и сметоизвозване;

- обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;

- чистота на териториите за обществено ползване.

3. Имоти, попадащи извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване:

Вилни зони – Пасарелско езеро, Драгошиница, Цървени град, Буков дол, Ренов дол (Дългополянски дол) с. Д. Пасарел

4. Имоти, които не се обслужват от фирмите сключили договор със Столична община за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване:

ул. "Бреза с. Д. Пасарел

ул. "Суха река" с. Д. Пасарел

ул. "Трепетлика" след № 11 и № 20 с. Д. Пасарел

ул. "Явор" с. Д. Пасарел

ул. "Ясен" с. Д. Пасарел

Галерия със снимки

Search