Петък, Юли 19, 2024

Снегопочистване

Оценете тази статия
(1 глас)

ПОЧИСТВАНЕ ОТ СНЯГ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЦИ И ДРУГИ МЕСТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТКА НА ЗИМНОТО ПОЧИСТВАНЕ


Зимен е периода от 31 ноември до 31 март следващата година. Зимното поддържане на пътищата има за цел да премахне или ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период.

Заснежаването на пътищата възниква периодично през зимата и започва със снеговалеж и образуване на снежна покривка, като дебелината й при един снеговалеж е най-често от 5 до 15 см. и по - рядко над 20 см. При нея зимната хлъзгавост на пътя зависи от състоянието на снега /сух или мокър/.

Снегонавяванията са характерни при интензивни снеговалежи и виелици и се образуват само на отделни пътни участъци. Отложените снежни преспи са с голяма дебелина и плътност на снега и могат да станат причина за прекъсването на движението по пътищата.

Уплътнени снежни пластове могат да се образуват при интензивни и продължителни снеговалежи. Те са с голяма плътност, здраво прилепнали към пътното платно, повърхността им най-често е заледена, което увеличава хлъзгавостта по пътищата.

Снежна каша се образува при топене на снега с или без използване на реагенти. При рязко понижение на температурата тя замръзва и може да стане причина за образуване на големи неравности по платно за движение.

Заледяването е най-често срещаното и масово явление през зимата, което предизвиква чувствително увеличаване на хлъзгавостта на пътното платно.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА ТЕРИТОРИИТЕ СЛЕД ЗИМНОТО УЛИЧНО ПОЧИСТВАНЕ

Зимно улично почистване:

1. При снегопочистване, снегът се премества в регула на улицата /0.5 до 1 метър/. Опесъчава се. Тротоарите се почистват, като снега се натрупва от външната страна на тротоара и се осигурява свободно движение на пешеходците. Снегът не се връща на пътното платно.

2.За вътрешно- кварталните и второстепенни улици, за които има договореност, се осигурява „проходимост при зимни условия". Степента на почистване на горепосочените улици и места трябва да позволява нормалното и безопасно придвижване на превозните средства и пешеходците.

3. На спирките на МГТ, тротоарите, подходите към подлезите и метростанциите не се допуска натрупване на сняг и заледяване, като същите се почистват до 07.30 ч. сутринта.

4. Спирките трябва да се почистват на разстояние, както следва:

- единична автобусна и тролейбусна спирка – до 20м уличното платно и тротоара

- двойна автобусна и тролейбусна спирка – до 40м уличното платно и тротоара

- единична трамвайна спирка – до 35м уличното платно и тротоара

- двойна трамвайна спирка – до 70м уличното платно и тротоара

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложителят разделя териториите на района на сектори и инспектори от Столичен инспекторат извършват контрол на изпълнението на услугите, за всеки сектор.

В края на всеки ден, инспекторите съвместно с представители на Изпълнителя изготвят Ежедневен констативен протокол за изпълнените услуги и ги сравняват с данните от GPS системата, когато това е необходимо.

Забележки на инспектора: Освен инспекции на място, инспекторите използват наличните данни в Информационната система за услуги. Дейностите по събиране и транспортиране на БО и движението на почистващата техника също се контролира чрез GPS система.

Галерия със снимки

Search